HEMEROTECA

 Cercar 
Què?
Textos que continguin les paraules 
O bé, les següents paraules 
I que no incloguin les paraules 

Quan?
Tot l'arxiu En la data exacta del     /     /   
Al llarg de l'any    Des de     Fins  

On?
En tot el fons.   En les localitats i publicacions seleccionats.
LocalitatsPublicacions
Inventari de publicacions

Com?
Resultats ordenats:  Resultats per pàgina:  
     
   
Si la finalitat de la seva consulta és la investigació, li vam demanar que utilitzi la següent formula de citació de fons:
«Biblioteca de la Universidad de La Laguna: capçalera, data o dates.»
De la mateixa forma, la Biblioteca li agraïx l'enviament de qualsevol publicació en la qual hagi utilitzat els nostres fons.

Les publicacions amb cadenat estan subjectes a drets de propietat. Només pot consultar-les autenticant-se aquí com a membre de la comunitat universitària.